Višemjesna komora RK 9/4+1

Višemjesna komora RK 9/4+1

Komora je projektirana i izrađena prema američkom standardu za izradu tlačnih posuda. Komora se sastoji od: stacionarnog dijela i prijenosnog dijela.

Komora se koristi za osiguranje rada centara za obuku ronilaca. Isto tako u njoj se može provoditi medicinska selekcija i parcijalni trening ronioca, profilaktička dekompresija te svi režimi liječenja bolesnika od dekompresione bolesti i barotraumatske plinske embolije.

Višemjesna komora RK 9/4+1Komora ima dvoja okrugla vrata i na jednoj strani prirubnički spoj za priključak prijenosne komore. Mala prijenosna komora izrađena je iz kvalitetne Al legure.

Kontrolna oprema, manometri, sklopke, ventili za tlačenje i rastlačivanje, reducir ventili, komunikacijski uređaj i sva druga oprema za sigurno upravljanje komorom nalaze se na upravljačkom pultu smještenog na plaštu komore.

 

Tehnički podaci
Duljina komore 2400 mm
Širina komore 1712 mm
Duljina prijenosne komore 2000 mm
Širina prijenosne komore 540-400 mm
Volumen 4,8 m3, prijenosne kom. 0,335 m3
Težina oko 1300 kg , prijenosne kom. 106 kg
Radni tlak 8 bar (80msW)
Ispitni tlak 12 bar
Komunikacija simplex veza
Ispitni pult pored komore, neovisan
BIBS 4 + 1 udisajnih jedinica

 

Powerd by: WMD hosting : CMS : Izrada stranica : SEO